PCI Barraseal (25kg)

Hydroizolacje » mineralne|Hydroizolacje » fundament i piwnica|Naprawa i ochrona betonu » zabezpieczenie i ochrona

Cena:147.60
Netto:120.00(Vat 23%)

Zaprawa uszczelniająca do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów, pływalni i ścian zbiorników wody pitnej.

Właściwości produktu:

 • Odporny na działanie wody i mrozu.
 • Uniwersalny w zastosowaniu, wewnątrz i na zewnątrz, do 10 m słupa wody.
 • Szczególnie wygodny w obróbce, gotowy po wymieszaniu z wodą.
 • Do aplikacji pędzlem, pacą lub urządzeniem natryskowym.
 • Wysoka przyczepność, nie wymaga gruntowania ani warstw szczepnych.
 • Odporny na siarczany, do stosowania w oczyszczalniach ścieków.
 • Wysoka odporność na długotrwałe obciążenia mechaniczne.
 • Szczególnie wysoka odporność na ścieranie na mokro, sprawdzony przez analogię do wyrobów kamionkowych (ponad 100 000 cykli).
 • Długotrwała odporność przy silnej agresji chemicznej – klasa ekspozycji XA3 (sprawdzona przy pH 4,0).
 • Zastosowanie zgodnie z PN-EN 206‑1 przy klasach ekspozycji XS1‑3, XF1‑3 oraz XA1‑3
 • Nadaje się do kontaktu z wodą pitną.
 • Spełnia wymagania normy EN 1504‑2.

Zakres zastosowania:

 • Do wewnątrz i na zewnątrz.
 • Do powierzchni posadzek, ścian oraz sufitów.
 • Do wykonywania mineralnych uszczelnień w budownictwie, zarówno naziemnym jak i podziemnym, w budowlach nowych oraz przy renowacji.
 • Do izolowania cokołów oraz jako izolacja pozioma
 • Jako uszczelnienie pośrednie pod izolacje bitumiczne, np. PCI Pecimor® 2K.
 • Do izolacji fundamentów, murów oporowych, monolitycznych basenów oraz zbiorników na wodę pitną do 10 m głębokości.
 • Do ochrony kanałów obciążonych ruchem pieszym, otwartych koryt i innych elementów w oczyszczalniach ścieków.
 • Do izolacji zawilgoconych i zasolonych murów w połączeniu z systemem tynków renowacyjnych PCI Saniment®.
 • Do ochrony zarówno przed pozytywnym jak i negatywnym ciśnieniem wody.