PCI Nanocret R4 Fluid (25kg)

Naprawa i ochrona betonu » zaprawy PCC

Cena:153.75
Netto:125.00(Vat 23%)
Na zamówienie

Właściwości produktu

 • Jednoskładnikowa.
 • Posiada długi czas użycia.
 • Samozagęszczalna - nie wymaga wibrowania. Odporna na samorzutną segregację i osiadanie w dolnej strefie cięższych składników - głównie kruszyw.
 • Może być aplikowana w konsystencji półpłynnej lub płynnej.
 • Bardzo dobrze wypełnia wąskie przestrzenie między zbrojeniem a szalunkiem oraz pomiędzy prętami zbrojenia.
 • Do warstw o grubości od 20 do 200 mm, z dodatkowym kruszywem także powyżej 200 mm.
 • Wykazuje szybki przyrost wytrzymałości i wysokie wytrzymałości końcowe.
 • Wysoce odporna na działanie mrozu, soli przeciwoblodzeniowej, karbonatyzację i siarczany.
 • Zbrojona rozproszonym włóknem polimerowym.
 • Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej.
 • Nie powoduje korozji zbrojenia.
 • Zgodna z klasą R4 wg PN-EN 1504-3.

Zakres zastosowania

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do napraw metodą zalewania w szalunku słupów, podciągów i ścian budynków i budowli inżynierskich w budownictwie lądowym i wodnym, np.: kominów, chłodni, mostów, tuneli, zbiorników wodnych, zbiorników i kanałów ściekowych itp.
 • Do budowli morskich.
 • Do miejscowych napraw nawierzchni betonowych.

Opakowanie: 25 kg