KÖSTER Sperrmortel Fix (25kg)

KÖSTER|Zaprawy specjalistyczne » wodoszczelne|Materiały uzupełniające » zaprawy specjalne

Cena:220.00
Netto:178.86(Vat 23%)

KÖSTER Sperrmortel Fix to wodoszczelna, szybkowiążąca, lekko
pęczniejąca zaprawa naprawcza, o bardzo dobrej przyczepności,
również do starych mineralnych materiałów budowlanych. Z dodatkiem
emulsji KÖSTER SB Haftemulsion stosowana jest jako zaprawa
naprawcza typu PCC (Polymer Cement Concrete). Zaprawa KÖSTER
Sperrmortel FIX jest produkowana na bazie cementów o podwyższonej
odporności na siarczany.

Zaprawa szybkowiążąca KÖSTER Sperrmortel Fix służy do
wykonywania wodoszczelnych faset, napraw i uzupełnień.
Z pomocą zaprawy można wyrównywać nierówności lub uzupełniać
spoiny przed wykonaniem izolacji z mas bitumicznych, również przy
wodzie pod ciśnieniem. Zaprawa stosowana jest również do
wykonywania wodoszczelnych wyprofilowań (faset) na styku ścian i
fundamentu przed wykonaniem izolacji z mas bitumicznych (Bikuthan
2K i Deuxan 2K) lub przed wykonaniem uszczelnienia mikrozaprawą
uszczelniającą KÖSTER NB 1 oraz do podbudowy fundam