PCI Polycret K40 (25kg)

Wylewki i jastrychy » zaprawy gotowe

Cena:100.00
Netto:81.30(Vat 23%)

Zakres stosowania:

 • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Do posadzek i ścian.
 • Do lokalnych napraw ubytków w elementach murowanych i betonowych, np. powierzchniowych raków, wynikających z nieprawidłowego zawibrowania betonu (np. na balkonach, tarasach, loggiach, ściankach i cokołach).
 • Do reprofilujących napraw krawędzi i naroży elementów betonowych i murowanych.
 • Do wykonywania powierzchni użytkowych, nie wymagających stosowania warstw ochronnych.
 • Do wyrównawczego, lokalnego szpachlowania betonów, murów i jastrychów cementowych (np. jastrychów spadkowych na balkonach i tarasach) przed wykonywaniem hydroizolacji zespolonych i przyklejaniem okładzin płytkowych.

 

Właściwości produktu

 • Klasa GP CS IV wg PN-EN 998-1.
 • Szybkowiążąca.
 • Mrozoodporna i odporna na działanie warunków atmosferycznych.
 • Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży mineralnych takich jak: beton, mur, jastrych.
 • Tiksotropowa, nie wykazuje spływu z powierzchni pionowych.
 • Paroprzepuszczalna.